Vi er blitt miljøfyrtårn-sertifisert

Vi i NPRO forplikter oss til å dokumentere egen innsats innenfor områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi ser Miljøfyrtårn-arbeidet som et viktig samfunnsengasjement. Dette arbeidet gjør oss som bedrift, og våre ansatte, miljøbevisste i de valgene vi tar.